Lučić Prigrevica AD

Lučić Prigrevica AD poseduje sertifikat GLOBALG.A.P., HACCP  i sertifikat IFS Food Version 6.1 November 2017.

GLOBAL G.A.P sertifikati su ključna referenca za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu, prateći zahteve potrošača u poljoprivrednoj proizvodnji. GLOBAL G.A.P. je sistem menadžmenta u agraru, u primarnoj komercijalnoj proizvodnji hrane namenjene tržištu, kojim se uvodi u praksu i obezbeđuje potvrda dosledne primene Dobre Prakse u Agraru čime se ostvaruje bezbednost agrarnih proizvoda za ljudsko konzumiranje.

Broj sertifikata IFS Food Version 6.1 November 2017: IFS-GDO/19/372 COID no: 48244, datum izdavanja 17-03-2020, datum isteka sertifikata 21-03-2021, sertifikaciono telo RINA Services S.p.A

Broj sertifikata HACCP: HACCP-AGG-75, datum izdavanja 24-03-2020, datum isteka sertifikata 23-03-2021, sertifikaciono telo Assessors Global Group

 

Panonka DOO

PI Panonka doo Sombor poseduje sertifikat HACCP, ISO 9001:2015 RINA SIMTEX , ISO 9001:2015 IQ Net i sertifikat IFS Food Version 6.1 November 2017.

Organizacija je uspostavila integrisani sistem upravljanja kvalitetom i bezbednošću proizvoda prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i IFS Food Version 6.1 November 2017

Broj sertifikata ISO 9001:2015: ISO 9001-37512/18/AN, datum izdavanja 06-11-2018, datum isteka sertifikata 10-07-2020, sertifikaciono telo RINA SIMTEX

Broj sertifikata ISO 9001:2015: ISO 9001-IT-121428, datum izdavanja 06-11-2018, datum isteka sertifikata 10-07-2020, sertifikaciono telo IQ Net

Broj sertifikata IFS Food Version 6.1 November 2017: IFS-GDO/19/372 COID no: 48244, datum izdavanja 17-01-2019, datum isteka sertifikata 16-01-2020, sertifikaciono telo RINA Services S.p.A

Broj sertifikata HACCP: HACCP-AGG-75, datum izdavanja 17-01-2019, datum isteka sertifikata 16-01-2020, sertifikaciono telo Assessors Global Group