ZAPISNIK I ODLUKE SKUPSTINE AKCIONARA, ODRZANE DANA 27.06.2023

Zapisnik sa skupstine akcionara

 Kliknite ovde da preuzmete dokument

Odluke

 Kliknite ovde da preuzmete dokument

 

POZIV ZA SKUPSTINU AKCIONARA DANA 27.06.2023

Odluka o sazivu Skupštine sa pozivom

 Kliknite ovde da preuzmete dokument

Predlozi odluka za skupštinu

 Kliknite ovde da preuzmete dokument