Linija prerade paprike

Cepačica

opis masine ako bude trebalo
Ovde možete preuzeti dokuemntaciju u PDF formatu