• "Lučić Prigrevica" a.d.

Lučić Prigrevica
• 1 100 ha najkvalitetnije zemlje
• 1 100 ha pod zalivnim sistemom, dve setve na 60 %
• Velike parcele po 500 ha
• Moderna mehanizacija (za 3 000 ha) i elektrifikacija irigacionih sistema

Dodatna infrastruktura
• Geotermalni izvori
• Farma kapaciteta 1 100 junadi
• Dva kanala Dunav – Tisa – Dunav kroz njive

Preduzeće "Lučić Prigrevica" a.d. osnovano je 1950. godine i nalazi se u selu Prigrevica, 11 kilometara jugozapadno od matične opštine Apatin. Danas se posed Lučić Prigrevice prostire na površini od 1100 ha u neposrednoj blizini sistema kanala za navodnjavanje Dunav-Tisa-Dunav i sa zasadima povrtlarskih kultura na preko 800 ha najveći je pojedinačni proizvođač konzumnog povrća u Srbiji. 
Ostale površine nalaze se pod semenskom robom.
Osnovni potencijal preduzeća "Lučić Prigrevica" a.d. je izuzetno kvalitetna zemlja, najplodnija oranica u Evropi. 

Naime, preko 70 % zemljišta je tip černozem I klase, dok ostatak zemljišta pripada aluvijalnom tipu černozema II klase, izuzetne plodnosti, koje je idealno za gajenje povrtarskih kultura.
Zemljišni posed grupisan je u relativno velike komplekse u blizini sistema DTD čime je olakšano navodnjavanje, kao i primena i kontrola tehnologije i semenska proizvodnja zbog lakšeg formiranja izolacionih pojasa.
Sama uzvišenost ovog terena predstavlja prirodnu zaštitu od poplava.