Trenutno smrznuti crni luk je proizvod u kojem su zadržane sve hranjive osobine svežeg luka.U njemu je najvredniji i u prehrambenom i u lekovitom smislu sadržaj mineralnih materija i vitamina. Od mineralnih materija najviše ima kalijuma, mnogo oligo i mikroelemenata, a od vitamina sadrži karotin (provitamin A), B1, B2, E, H, K, P i vitamin C. Smrznuti proizvod u obliku kocke je vrlo praktičan za upotrebu u savremenoj kuhinji.