Plodovi šljive sadrže 75 do 87% vode i 13 do 25% suve materije. Ukus ploda zavisi od odnosa šećera i organskih kiselina. U plodu šljive preovlađuje glukoza, dok je manje fruktoze. Među kiselinama najviše ima jabučne i limunske. Ukupna količina organskih kiselina izraženih kao jabučna kiselina kreće se od 0,39 do 2,28%. U zrelom plodu šljiva pH vrednost se kreće od 3,3 do 3,6. Mesnati deo ploda šljive sadrži do 0,69% pektinskih materija. Azotne materije učestvuju u hemijskom sastavu ploda sa 0,6 do 0,8% (amino-kiseline, amidi, jedinjenja amonijaka i azotne baze), a mineralne sa svega 0,5%. Od mineralnih materijama najviše ima kalijuma (54,59%) i fosfora (17,7%).
Od vitamina u plodovima šljive najznačajniji su provitamin A, zatim vitamini B i C. Hlorofili, karotinoidi i antocijanini su najznačajnije bojene materije plodova šljive. Posebno su značajni antocijani koji su smešteni u vakuolama pokožice ploda šljiva. Antocijani su važni antioksidansi i kao takvi štite čovečiji organizam od kardio-vaskularnih oboljenja, kancera i drugih degenerativnih bolesti starenja.
Prerada sljive zamrzavanjem je pocela u skorije vreme i to tako sto se sljiva secenjem u polutke bilo rucno ili masinski trenutno zamrzava u protocnim tunelima i tom prilikom zadrzava sve svole vrednosti.